pieniadz.pl

Raport bieżący 2/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

11-02-2015

Syndyk ADUMA S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2015 będą publikowane w następujących terminach:

1. Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:

a. za IV kwartał 2014 roku - 20 lutego 2014 roku

b. za I kwartał 2015 roku - 15 maja 2015 roku

2. Jednostkowe i skonsolidowane raporty roczne:

a. za 2014 rok - 2 czerwca 2015 roku

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa Prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

art. 91 pkt. 2 i 9 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm