pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: AFHOL (AFH)

Komunikaty spółki: AFHOL (AFH)

2014-07-25 17:46 RB 71/2014 Temat: Uchwała KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, G i H Aforti Holding S.A. Zarząd Aforti Holding S.A. z si
2014-07-25 17:46 RB 71/2014 Temat: Uchwała KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, G i H Aforti Holding S.A. Zarząd Aforti Holding S.A. z si
2014-07-21 17:21 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A.
2014-07-21 17:21 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A.
2014-07-21 17:19 Raport po zakończeniu emisji Obligacji serii C Aforti Holding S.A.
2014-07-21 17:19 Raport po zakończeniu emisji Obligacji serii C Aforti Holding S.A.
2014-07-11 19:39 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E, F, G i H do obrotu na rynku NewConnect
2014-07-11 19:39 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E, F, G i H do obrotu na rynku NewConnect
2014-06-30 19:06 Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
2014-06-30 19:06 Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
2014-06-30 19:01 Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
2014-06-30 19:01 Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
2014-06-30 18:58 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014-06-30 18:58 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014-06-27 17:07 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C
2014-06-27 17:07 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C
2014-06-27 10:11 Zawarcie umowy pożyczki dla Aforti Holding S.A.
2014-06-27 10:11 Zawarcie umowy pożyczki dla Aforti Holding S.A.
2014-06-24 21:55 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-06-24 21:55 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-06-24 17:27 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego złożony przez spółkę zależną
2014-06-24 17:27 Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego złożony przez spółkę zależną
2014-06-18 12:45 Zawiadomienie na podstawie art. 69, 69a oraz 87 ustawy o ofercie publicznej
2014-06-18 12:45 Zawiadomienie na podstawie art. 69, 69a oraz 87 ustawy o ofercie publicznej
2014-06-17 15:24 Aktualna struktura akcjonariatu
2014-06-17 15:24 Aktualna struktura akcjonariatu
2014-06-17 15:20 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H
2014-06-17 15:20 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H
2014-06-09 17:10 Zawarcie Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką Top Consulting S.A. uzupełnienie RB 46/2014
2014-06-09 17:10 Zawarcie Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką Top Consulting S.A. uzupełnienie RB 46/2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm