pieniadz.pl

Raport za luty 2015

13-03-2015

Zarząd Agroma S.A. przekazuje raport za luty 2015 r.:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

Luty to okres przygotowań do sezonu wiosennego.

W tym miesiącu Agroma potwierdziła warunki produkcji wiosennych narzędzi ogrodniczych. Dzięki przeprowadzonym testom i rozmowom z producentami, nowe i odnowione produkty Agroma będą cechować jeszcze bardziej użyteczne funkcje. Z powodzeniem wdrożono do produkcji nowe maszyny, które będą przewyższać swoimi parametrami produkty działającej na rynku konkurencji.

Kontynuowano reorganizację przedsiębiorstwa mającą na celu optymalizację kosztów, wyszukiwanie nowych możliwości w otoczeniu. Trwają prace nad pozyskaniem dodatkowej lokalizacji dla prowadzenia działalności detalicznej – sklepu i serwisu wzorcowego dla naszej Sieci Dealerskiej.

2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym:

RB 3/2015 Raport bieżący za styczeń 2015 r.

RO 4/2015 Raport za IV kwartał 2014

RB 5/2015 Informacje uzupełniające o zdarzeniach z lat 2012-2014

Raporty bieżące w systemie ESPI nie były publikowane.

3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

do 14 kwietnia spółka opublikuje raport za marzec 2015 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm