pieniadz.pl

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej

21-04-2015

Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21.04.2015 roku Spółka zawarła, datowany na dzień 20.04.2015 roku, Aneks do Umowy faktoringowej - faktoring należności niepełny z przedsiębiorstwem z branży produkcji nadwozi do pojazdów mechanicznych, o zwarciu Umowy faktoringowej Spółka dotychczas nie informowała ze względu na brak przesłanek uznania tej umowy za istotną stosownie do postanowień § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z § 2 ust. 2b pkt c) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz Raportu bieżącego Spółki nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku).

Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta z dotychczas obowiązującego limitu w kwocie 255.000,00 PLN do kwoty 425.000,00 PLN.

Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 31.12.2015 roku z możliwością przedłużenia.

Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP.

Aneks został uznany przez Spółkę za istotny stosownie do postanowień § 3 ust. 2 pkt 2) w związku z § 2 ust. 2b pkt c) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz Raportu bieżącego Spółki nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-01

+ więcej
  • EUR euro 4,5153 -0,25%  -1,15gr
  • USD dolar 3,8513 -0,38%  -1,45gr
  • GBP funt 4,9391 -0,34%  -1,69gr
  • CHF frank 4,1884 +0,01%  +0,06gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm