pieniadz.pl

Zawarcie umowy istotnej.

25-03-2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25.03.2015 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych w Polsce, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej, systemowej fasady szklanej, systemowej elewacji wentylowanej Alucobond, systemowych żaluzji stałych, zadaszeń i daszków szklanych.

Wynagrodzenie Spółki (Podwykonawcy) za realizację prac objętych umową określono na 7.900.000,00 zł netto.

Termin realizacji prac określono na trzeci kwartał 2015 r.

Zawarcie umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych oraz okładzin aluminiowych na rynku krajowym.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, które nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. Maksymalna wysokość kar umownych, wypłacanych przez którąkolwiek ze Stron, nie może przekroczyć 10% wartości netto umowy.

Powyższa umowa została uznana za istotną z uwagi na przekroczenie 20% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm