pieniadz.pl

Zawarcie istotnych umów

22-04-2014

Zarząd PERMA-FIX MEDICAL S.A. ("PFM") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 roku do siedziby spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy PERMA-FIX MEDICAL S.A. a Domem Maklerskim WDM S.A., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM funkcji Oferującego dla akcji spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A.

Ponadto Zarząd PERMA-FIX MEDICAL S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2014 roku do siedziby spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy PERMA-FIX MEDICAL S.A. a WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (spółka zależna WDM), przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm