pieniadz.pl

Informacja w sprawie dywidendy za rok 2014

26-03-2015

Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 25.03.2015 r. podjął uchwałę w sprawie proponowanej wysokości dywidendy za rok 2014 w łącznej kwocie 12.986.996,00 zł, co daje kwotę 1,00 zł na akcję. Na powyższe składa się kwota 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z podziału zysku za 2014 rok oraz kwota 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) pochodząca z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend.

Według propozycji Zarządu w wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje "AQUA" S.A. w łącznej ilości 12.986.996.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm