pieniadz.pl

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

18-03-2015

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2015 r. Pan Szymon Gawryszczak złożył pismo informujące, że na podstawie osobistego uprawnienia akcjonariusza, wskazanego w §16 ust. 3 pkt b. statutu Spółki, Pan Szymon Gawryszczak powołał siebie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym w chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Pan Grzegorz Kita - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Paweł Dubaniewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan prof. Krzysztof Nawotka - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Bartłomiej Jemański - Członek Rady Nadzorczej

Pan Szymon Gawryszczak - Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr

1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm