pieniadz.pl

Zawarcie przez ATC CARGO S.A. istotnej umowy z IKEA Supply AG

20-02-2015

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni informuje, że dnia 20 lutego 2015 roku powziął informację o podpisaniu przez IKEA SUPPLY AG aneksu do Ramowej umowy dotyczącej usług transportowych i innych powiązanych numer FA-30358-1.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z kontynuacją współpracy z IKEA SUPPLY AG w zakresie świadczenia przez Emitenta usług transportowych dotyczących produktów IKEA SUPPLY AG lub innych towarów oraz innych usług zleconych przez IKEA SUPPLY AG. Aneks przedłuża okres obowiązywania Ramowej umowy z IKEA SUPPLY AG do 31 stycznia 2017 r.

Emitent wskazuje, iż szacunkowy przychód ze współpracy z IKEA SUPPLY AG w dwuletnim okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 stycznia 2017 r., wyniesie ok. 34 mln złotych.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki współpraca z IKEA SUPPLY AG będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2015 i 2016 poprzez spodziewany wzrost przychodów Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm