pieniadz.pl

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z procedurą łączenia Spółki.

12-12-2013

Zarząd Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.12.2013r. do spółki wpłynęła uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1445/2013 z dnia 11.12.2013r., w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.

Uchwała Zarządu GPW S.A. z dnia 11.12.2013r. została podjęta na wniosek Emitenta w związku z procesem łączenia Emitenta ze spółkami FON S.A. w Płocku, Stark Development S.A. w Płocku, Urlopy.pl S.A. w Płocku oraz FON Ecology S.A. w Płocku.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi począwszy od dnia 12.12.2013r. do dnia wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 11 grudnia 2013r. (włącznie) tracą ważność oraz, że począwszy od dnia 12.12.2013r. zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Pełna treść uchwały Zarządu GPW S.A. z dnia 11.12.2013r. znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm