pieniadz.pl

Raport miesięczny za marzec 2015

14-04-2015

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015.

Raport zawiera:

I. Wyniki finansowe Emitenta za luty 2015.

II. Zestawienie raportów EBI opublikowanych przez Emitenta w marcu 2015.

III. Kalendarz inwestora na kwiecień 2015.

I.

RZiS - wybrane pozycje

Narastająco_________________________01-02/2015[PLN]__01-02/2014[PLN]__Dynamika

Przychody ze sprzedaży__________________11 351 295______11 407 070______100%

Zysk/strata ze sprzedaży___________________179 681________-425 635______N.D.

Zysk/strata z działalności operacyjnej_________38 501________-570 129______N.D.

Zysk/strata z działalności gospodarczej________17 777________-661 516______N.D.

EBITDA___________________________________826 504_________-14 887______N.D.

W związku z istotną zmianą wyników na poszczególnych poziomach Rachunku Zysków i Strat, Zarząd Balticon S.A. niniejszym informuje, że główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest zmiana sposobu ewidencji niektórych zapasów. W styczniu 2014 roku dotychczasowy sposób ewidencji wpłynął na zmniejszenie wyniku na sprzedaży o 653.673,29PLN. Począwszy od stycznia bieżącego roku wyceny przedmiotowych zapasów będą przeprowadzane miesięcznie, zamiast jednorazowo na koniec roku obrotowego.

II.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raporty EBI:

1. EBI 5/2015 bieżący w dniu 2015-03-14 – Raport miesięczny za luty 2015.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI.

III.

W maju Spółka planuje opublikować raport miesięczny za kwiecień 2015. Zostanie on opublikowany do 14 maja 2015 roku.

Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-20

+ więcej
  • EUR euro 4,3438 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9319 +0,13%  +0,52gr
  • GBP funt 4,9277 +0,44%  +2,15gr
  • CHF frank 3,9668 +0,14%  +0,56gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm