pieniadz.pl

Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

14-04-2015

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. Emitent podpisał ze spółką BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe SA świadczyć będzie na rzecz spółki BVT SA usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu, współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację strategii Emitenta w zakresie rozwoju segmentu jego działalności, tj. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm