pieniadz.pl

Zawarcie znaczącej umowy

10-03-2015

Zarząd BETOMAX Polska S.A. informuje, że wpłynęła do spółki podpisana znacząca umowa z firmą Mostostal Power Development Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest wykonanie połączeń skręcanych (wraz z dostawą tulei połączeniowych) dla prętów zbrojeniowych fi 32 i 28 dla płyty fundamentowej kotła i kotłowni Bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Wartość umowy (wynagrodzenie szacunkowe) wynosi: 1 833 000,00 zł netto.

Umowa zastrzega kary umowne w wysokości 10% wartości netto tej umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej części przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie drugiej.

Inne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent uznaje niniejszą umowę za istotną ze względu na fakt, iż jest to jeden z pierwszych kontraktów w zakresie zbrojeń skręcanych o takiej skali w pełni wykonywanych na placu budowy klienta – co jest potwierdzeniem zdolności operacyjnych spółki Betomax Polska S.A. do realizacji tego typu zleceń poza siedzibą Spółki. Niewykluczone, iż w przyszłości Spółka będzie częściej realizować analogiczne prace budowlane.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm