pieniadz.pl

Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji

31-03-2015

Zarząd BGE S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 31.03.2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Łukasza Wolak, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382) o następującej treści:

”Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję o dokonaniu przeze mnie w dniu 23 marca 2015 r. nabycia w drodze umowy, poza obrotem zorganizowanym, 1.160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki BGE S.A. w upadłości układowej, w tym: 160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję oraz 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B po średniej cenie 0,10 zł za jedną akcję.

Nabyte akcje stanowią 11,657 % kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 2.320.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 15,517 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed transakcją nie posiadałem akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, że:

 nie wykluczam możliwości dalszego zwiększenia jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia,

 nie istnieją podmioty ode mnie zależne, posiadające akcje BGE S.A. w upadłości układowej,

 nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.„

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-07

+ więcej
  • EUR euro 4,3334 -0,11%  -0,48gr
  • USD dolar 4,0199 -0,01%  -0,03gr
  • GBP funt 5,0597 -0,12%  -0,59gr
  • CHF frank 4,6027 +0,10%  +0,45gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm