pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BGE (BGE)

Pełna nazwa BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KORFANTEGO 2 40-004 KATOWICE
Telefon 32 70 73 073
Prezes Dariusz Pawłowski
Fax 32 70 73 073
WWW www.bgesa.pl
E-mail sekretariat@bgesa.pl

Komunikaty spółki: BGE (BGE)

2015-04-10 14:31 Zwołanie zgromadzenia wierzycieli
2015-04-10 14:31 Zwołanie zgromadzenia wierzycieli
2015-03-31 14:35 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
2015-03-31 14:35 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
2015-03-31 14:13 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-31 14:13 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 14:03 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie
2015-03-27 14:03 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie
2015-03-27 13:57 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 13:57 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 13:51 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 13:51 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 13:46 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 13:46 Zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji
2015-03-27 09:10 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. w upadłości układowej
2015-03-27 09:10 Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. w upadłości układowej
2015-03-13 10:55 Zmiany w Radzie Nadzorczej BGE S.A. w upadłości układowej
2015-03-13 10:55 Zmiany w Radzie Nadzorczej BGE S.A. w upadłości układowej
2015-03-13 10:49 Zatwierdzenie listy wierzytelności
2015-03-13 10:49 Zatwierdzenie listy wierzytelności
2015-02-13 18:47 Korekta Raportu 3/2015 - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 18:47 Korekta Raportu 3/2015 - Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 18:37 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 18:37 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-01-28 23:41 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
2015-01-28 23:41 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
2015-01-26 08:54 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-26 08:54 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014-12-01 14:15 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej w dniu 01.12.2014 r.
2014-12-01 14:15 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. w upadłości układowej w dniu 01.12.2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm