pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BOA (BOA)

Komunikaty spółki: BOA (BOA)

2015-02-13 21:56 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 21:56 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku
2015-01-30 22:59 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014-11-14 22:09 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 22:09 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
2014-08-14 22:31 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 22:31 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku
2014-06-25 23:08 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2014-06-25 23:08 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2014-06-25 23:07 Uchwały powzięte przez ZWZ BOA S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.
2014-06-25 23:07 Uchwały powzięte przez ZWZ BOA S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.
2014-05-29 19:44 Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-05-29 19:44 Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-05-15 21:43 Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
2014-05-15 21:43 Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
2014-05-07 21:25 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2014-05-07 21:25 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
2014-02-14 21:42 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-02-14 21:42 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-02-14 21:31 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
2014-02-14 21:31 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
2014-02-11 22:21 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013
2014-02-11 22:21 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013
2014-01-31 22:42 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-31 22:42 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2013-11-14 22:27 Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
2013-11-14 22:27 Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
2013-10-16 22:18 Zmiana Animatora Rynku dla akcji BOA S.A.
2013-10-16 22:18 Zmiana Animatora Rynku dla akcji BOA S.A.
2013-08-14 19:40 Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm