pieniadz.pl

Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Black Pearl S.A.

15-04-2015

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015 r. Spółka złożyła do KDPW wniosek o scalenie akcji Emitenta w dniu 30 kwietnia 2015 r., zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLBLKPC00014 w liczbie 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w stosunku 20:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLBLKPC00014 zarejestrowanych będzie 2.016.900 (dwa miliony szesnaście tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote) każda.

Dzień Referencyjny, zgodnie z wnioskiem Emitenta oraz ustalonym z KDPW i GPW harmonogramem procesu scalenia został wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm