pieniadz.pl

Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz o wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na NewConnect

22-05-2014

Zarząd Briju S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 maja 2014 roku złożył wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku równoległym) 3 978 260 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, w tym: 1 500 000 akcji serii A, 1 500 000 akcji serii B, 478 260 akcji serii C, 500 000 akcji serii D. Proponowana data rozpoczęcia obrotu to 29 maja 2014 roku.

Równocześnie Zarząd Spółki złożył wniosek o wykluczenie z dniem 28 maja 2014 roku z obrotu na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect dotychczas notowanych akcji Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm