pieniadz.pl

DIGATE S.A. zmiana miejsca odbycia NWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku

16-06-2014

Zarząd DIGATE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 lok. 214, 00-842 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315999 (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 30 maja 2014 roku zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DIGATE S.A. (dalej: „NWZ”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku na godz. 09:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DIGATE S.A. odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marty Tomickiej, Marty Żołnierzak przy ul. Łuckiej 18 lok. 4/L, 00-845 Warszawa. Powyższa zmiana ma na celu ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Termin odbycia NWZ oraz porządek obrad nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 czerwca 2014 roku oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm