pieniadz.pl

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok

16-04-2015

Zarząd Domenomania.pl S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 18 ust. 8 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta firmy PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034774 jako podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Umowa z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta na czas określony tj. do 29.05.2015

Spółka korzystała uprzednio z usług PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonał badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryku NewConnect ".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm