pieniadz.pl

Informacja o dacie zniesienia dematerializacji akcji z mocy prawa

13-06-2014

Internetowy Dom Zdrowia S.A. w upadłości likwidacyjnej („Spółka”) wskazuje, że zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z upływem 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki, obejmującej likwidację jej majątku, następuje ustawowe zniesienie dematerializacji akcji.

W związku z powyższym, Spółka informuje, że postanowienie z dnia 02 stycznia 2014 r, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki obejmującej likwidację jej majątku, stało się prawomocne z dniem 22 stycznia 2014 r. Tym samym zniesienie dematerializacji akcji Spółki nastąpi z mocy prawa 22 lipca 2014 r.

Zniesienie dematerializacji akcji Spółki będzie się wiązało z ich wykluczeniem z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (§ 12 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm