pieniadz.pl

Szacunkowe wyniki spółki za I kwartał 2015 roku

16-04-2015

Zarząd Doradcy24 S.A. („Spółka”) informuje, że według wstępnych szacunków Spółka w I kwartale 2015 roku osiągnęła łączną wartość przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 842 tys. PLN oraz wypracowała zysk netto i EBITDA w wysokości odpowiednio : 58 tys. PLN i 93 tys. PLN.

Dodatni wynik finansowy wypracowany w I kwartale 2015 roku osiągnięto dzięki poprawie marży na sprzedaży, likwidacji nierentownej sprzedaży niektórych produktów oraz obniżeniu kosztów prowadzenia działalności Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że końcowy wynik finansowy może ulec zwiększeniu. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2015 roku nastąpi wcześniej niż pierwotnie planowano tj. w dniu 7 maja 2015 roku, zamiast 14 maja 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm