pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EASTSIDE (ESC)

Pełna nazwa EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WALICÓW 11 LOK. 503 00-851 WARSZAWA
Telefon (22) 583 95 44
Prezes Tomasz Zuzaniuk
Fax (22) 583 95 01
WWW www.eastsidecapital.eu
E-mail eastsidecapital@eastsidecapital.eu

Komunikaty spółki: EASTSIDE (ESC)

2015-04-09 09:16 Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii
2015-04-09 09:16 Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii
2015-04-08 23:59 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A.
2015-04-08 23:59 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EastSideCapital S.A.
2015-03-23 20:03 Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok 2014
2015-03-23 20:03 Wybór biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za rok 2014
2015-03-11 10:20 Informacja w sprawie dywidendy
2015-03-11 10:20 Informacja w sprawie dywidendy
2015-03-11 08:58 Informacja ws. dywidendy
2015-03-11 08:58 Informacja ws. dywidendy
2015-03-10 10:41 W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
2015-03-10 10:41 W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
2015-03-10 10:36 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-03-10 10:36 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-02-05 21:19 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-05 21:19 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-05 14:04 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
2015-02-05 14:04 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta
2015-01-28 09:53 Tekst jednolity statutu
2015-01-28 09:53 Tekst jednolity statutu
2015-01-26 21:37 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2015-01-26 21:37 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2015-01-11 13:59 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-11 13:59 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-01 22:37 Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii
2015-01-01 22:37 Informacja na temat Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii
2015-01-01 22:33 Nabycie aktywów o istotnej wartości i objecie akcji serii G Emitenta
2015-01-01 22:33 Nabycie aktywów o istotnej wartości i objecie akcji serii G Emitenta
2015-01-01 22:31 Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji
2015-01-01 22:31 Zakończenie subskrypcji akcji serii G i dokonanie przydziału akcji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm