pieniadz.pl

Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

07-04-2015

Zarząd ECA S.A. (dalej również: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (dalej: "ZPC Otmuchów S.A.") z siedzibą w Otmuchowie spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. podmiotu za I półrocze roku obrotowego 2015 i za rok 2015.

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokona:

- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ZPC Otmuchów S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku tj. za I półrocze roku obrotowego 2015,

- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZPC Otmuchów S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku tj. za I półrocze roku obrotowego 2015,

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego ZPC Otmuchów S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku tj. za rok obrotowy 2015 oraz

- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZPC Otmuchów S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.

ZPC Otmuchów S.A. korzystała w przeszłości z usług ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka ZPC Otmuchów S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta spółki publicznej jako klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm