pieniadz.pl

Informacja o odbyciu się NWZA spółki w dniu 20 kwietnia 2015r.

21-04-2015

Zarząd spółki informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015r odbyło się NWZA spółki Ecotech Polska S.A., zwołane w dniu 19 marca 2015r. Zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad, podjęto uchwały nr:

1/2015 - w sprawie wyboru Przewodniczącego,

2/2015 - w sprawie przyjęcia porządku obrad,

3/2015 - w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

4/2015 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

5/2015 - w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

6/2015 - w sprawie potwierdzenia wszystkich czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Zarząd w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na mocy uchwały Nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Krzysztofa Dybalskiego, notariusza w Warszawie, w dniu 30 czerwca 2014 roku, za Rep.A Nr 5343/2014.

Uchwały podjęto wszystkimi głosami "za", przy czym reprezentowane było 12 000 000 głosów, co stanowi 92,8% kapitału zakładowego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm