pieniadz.pl

Zamknięcie subskrypcji akcji w podmiocie stowarzyszonym Ekotermika S.A.

16-04-2015

Zarząd Ekokogeneracja S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie z podmiotu stowarzyszonego – spółki Ekotermika S.A. o zakończeniu subskrypcji akcji serii C, o emisji których Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 17/2015 z dnia 9 lutego 2015 r.

W wyniku zamkniętej subskrypcji akcji imiennych serii C zakończonej przez Ekotermika S.A., zostało objętych przez trzech inwestorów 3.317.000 akcji w cenie emisyjnej 0,3 zł za akcję, co daje łączne wpływy z tytułu emisji akcji serii C w wysokości 995.100 złotych.

Zarząd Ekotermika S.A. złożył do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 kwietnia 2015 r. wiosek o rejestrację emisji akcji serii C i dokonanych zmian w składzie Rady Nadzorczej Ekotermika S.A., o których Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 34/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Emitent podaje niniejszy komunikat w związku z jego istotnym wpływem na wycenę Podmiotu Stowarzyszonego – Ekotermika S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm