pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ELKOPNRG (ENR)

Komunikaty spółki: ELKOPNRG (ENR)

2014-03-31 10:35 Zmiana nazwy i oznaczenia Akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu
2014-03-31 10:35 Zmiana nazwy i oznaczenia Akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu
2014-03-10 17:33 Komunikat w sprawie zmiany Firmy , siedziby oraz zmianie adresu Spółki
2014-03-10 17:33 Komunikat w sprawie zmiany Firmy , siedziby oraz zmianie adresu Spółki
2014-02-14 19:54 Informacja akcjonariusza
2014-02-14 19:54 Informacja akcjonariusza
2014-02-14 15:21 Zmiany w Zarządzie Emitenta
2014-02-14 15:21 Zmiany w Zarządzie Emitenta
2014-02-14 14:52 Zmiany w Składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2014-02-14 14:52 Zmiany w Składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2014-02-14 14:24 Korekta raportu nr 17/2014 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez N.W.Z. z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
2014-02-14 14:24 Korekta raportu nr 17/2014 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie uchwał podjętych przez N.W.Z. z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
2014-02-13 18:30 Zmiany w akcjonariacie Emitenta
2014-02-13 18:30 Zmiany w akcjonariacie Emitenta
2014-02-13 18:27 Zawiadomienie Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
2014-02-13 18:27 Zawiadomienie Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
2014-02-13 18:26 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
2014-02-13 18:26 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
2014-02-13 18:24 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
2014-02-13 18:24 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r.
2014-02-12 19:59 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-02-12 19:59 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-02-12 19:58 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2014-02-12 19:58 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
2014-02-12 19:57 Nabycie akcji własnych
2014-02-12 19:57 Nabycie akcji własnych
2014-02-12 19:56 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13.02.2014 r. do godz. 16:00
2014-02-12 19:56 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13.02.2014 r. do godz. 16:00
2014-02-11 17:44 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.02.2014 r. do godz. 18:00.
2014-02-11 17:44 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.02.2014 r. do godz. 18:00.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm