pieniadz.pl

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A.

07-04-2015

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 kwietnia 2015 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Szlązak oraz powołało do Rady Nadzorczej Panią Kamilę Mieszczanin na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2014 roku. Pani Kamila Mieszczanin nie pełni w ramach Spółki innych funkcji. Pani Kamila Mieszczanin jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Począwszy od czerwca 2014 roku jest wspólnikiem Sol-Invest Sp. z o.o. w Katowicach. Pani Kamila Mieszczanin nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Mieszczanin nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-30

+ więcej
  • EUR euro 4,8698 +0,13%  +0,61gr
  • USD dolar 4,9533 -1,58%  -7,95gr
  • GBP funt 5,5560 +2,26%  +12,29gr
  • CHF frank 5,0714 -0,95%  -4,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm