pieniadz.pl

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

21-02-2015

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 4/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.046.604,20 zł do kwoty 4.046.580,00 zł, to jest o kwotę 24,20 zł. Celem obniżenia kapitału jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2014 roku Uchwały Nr 3/12/14 w sprawie umorzenia 28 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 72 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 8 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 85 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 49 akcji zwykłych na okaziciela serii H, to jest łącznie 242 akcji zwykłych na okaziciela, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji.

Po zarejestrowaniu obniżenia, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 4.046.580,00 zł i podzielony jest na 40.465.800 akcji, w tym na:

1) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 7000000,

2) 2.105.700 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 2105700,

3) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 3200000,

4) 994.200 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 994200,

5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 00001 do 50000,

6) 1.318.500 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 1318500,

7) 12.223.500 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 00000001 do 12223500,

8) 13.573.900 (trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 00000001 do 13573900,

o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 40.465.800 głosów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm