pieniadz.pl

Stanowisko emitenta wobec wykluczenia akcji emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

28-09-2012

W związku z podjęciem w dniu 27 września 2012 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect Zarząd F24 S.A. informuje, iż na początku przyszłego tygodnia zamierza zwrócić się do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie uchwały w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

Zarząd F24 S.A. informuje, iż poza opublikowaną na stronie rynku NewConnect treścią uchwały w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect Emitent nie dysponuje inną wiedzą na temat przyczyn podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przedmiotowej uchwały. Zarząd F24 S.A. wskazuje, iż od dnia 11 sierpnia 2012 roku, to jest od dnia opublikowania raportu EBI nr 18/2012 dotyczącego analizy sytuacji gospodarczej Emitenta oraz perspektyw prowadzenia przez Emitenta działalności Emitenta nie otrzymał od Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu jakichkolwiek pytań lub uwag co do działalności Emitenta, a jedyną otrzymaną prośbą była prośba o przekazanie szczegółowych informacji na temat podmiotu sporządzającego analizę sytuacji gospodarczej Emitenta oraz perspektyw prowadzenia przez Emitenta działalności. Prośba to została wykonana.

Zarząd F24 S.A. pragnie wskazać, iż na dzień podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect Emitent znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie restrukturyzacji działalności. O wynikach prowadzonej restrukturyzacji Emitent informował w raportach EBI:

1. raport EBI nr 21/2012 dot. zmiany profilu działalności, w którym informowano, iż Emitent rozpoczyna prowadzeni działalności logistycznej realizowanej poprzez serwis internetowy, który będzie służył do nadawania przesyłek kurierskich poza granicę Polski; serwis internetowy służący do nadawania przesyłek kurierskich umożliwi m.in. określenie parametrów przesyłek oraz kalkulację ceny nadanych przesyłek; adresatami planowanych usług Emitenta będą zarówno klienci biznesowi jak i klienci indywidualni;

2. raport EBI nr 24/2012 dot. zwołania walnego zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym, między innymi, zmianę przedmiotu działalności Emitenta;

3. raport EBI 25/2012 dot. zakończenia procesu restrukturyzacji zobowiązań, w którym informowano o zredukowaniu zobowiązań Emitenta z kwoty 3,2 mln zł do kwoty 0,8 mln zł, przy czym po restrukturyzacji zobowiązań Emitent posiada albo zobowiązania długoterminowe albo zobowiązania sporne, o które o które toczą się sprawy sądowe.

Wstępne wyniki finansowe Emitenta za III kwartał 2012 roku wskazują przy tym, że prowadzone działania restrukturyzacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty. W szczególności dzięki rozpoczęciu na małą skalę świadczenia nowej usługi (wysyłka przesyłek kurierskich poza granicę Polski) w III kwartale 2012 roku wygenerowany został dodatni wynik finansowy - zysk ze sprzedaży, zysk netto).

Jednocześnie dzięki między innymi, dokonanej sprzedaży akcji A.pl Internet S.A. (raport EBI nr 16/2012), Emitent spłacił większą cześć swojego zadłużenie (Emitent nie ma obecnie zobowiązań przeterminowanych, poza zobowiązaniami spornymi, o które toczą się sprawy sądowe)). Co przy tym istotne, akcje F24 S.A. przyjęło w rozliczeniu kilku wierzycieli Emitenta, działając w przekonaniu, że uruchomienie przez Emitenta nowej działalności umożliwi im korzystne sprzedanie akcji i odzyskanie tą drogą swoich należności.

Zarząd F24 S.A. wskazuje przy tym, iż sukces działań restrukturyzacyjnych jest efektem nabycia akcji Emitenta przez nowych inwestorów, którzy zapewnili Emitentowi wsparcie organizacyjne i bezpieczeństwo finansowe w procesie restrukturyzacji działalności. Pozwoliło to Emitentowi na unikniecie ogłoszenia upadłości.

W ocenie Zarządu F24 S.A. dalsza obecność Emitenta na rynku NewConnect ma istotne znaczenie dla realizacji planów rozwojowych Emitenta, które zakładają rozwijanie współpracy z partnerem (partnerami) zagranicznymi, dla których reputacja Emitenta jako spółki publicznej ma bardzo istotne znaczenie, a także dla akcjonariuszy Emitenta, którzy inwestowali w akcje spółki publicznej, notowanej na rynku NewConnect.

W świetle powyższego, Zarząd F24 S.A. wierzy, iż będzie w stanie w oparciu o merytoryczne argumenty, przekonać Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do przychylenia się do prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w efekcie do uchylenia uchwały w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm