pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FINHOUSE (FIN)

Pełna nazwa FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NOWOGRODZKA 50 00-695 WARSZAWA
Telefon (22) 423-90-85
Prezes Artur Luterek
Fax (22) 353-88-53
WWW www.finhouse.pl
E-mail info@finhouse.pl

Komunikaty spółki: FINHOUSE (FIN)

2015-03-26 12:06 Uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta
2015-03-26 12:06 Uchwała Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta
2015-03-17 12:15 Podpisanie z PARP aneksu do umowy o dofinansowanie
2015-03-17 12:15 Podpisanie z PARP aneksu do umowy o dofinansowanie
2015-02-12 13:45 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku Finhouse SA
2015-02-12 13:45 Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku Finhouse SA
2015-01-12 15:09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-12 15:09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-11-07 10:12 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku Finhouse SA
2014-11-07 10:12 Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku Finhouse SA
2014-10-03 14:58 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
2014-10-03 14:58 Zawarcie aneksu do istotnej umowy
2014-08-08 09:45 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku Finhouse SA
2014-08-08 09:45 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku Finhouse SA
2014-07-29 17:34 Zawarcie istotnej umowy na wykonanie systemu informatycznego
2014-07-29 17:34 Zawarcie istotnej umowy na wykonanie systemu informatycznego
2014-06-30 12:53 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Finhouse S.A.
2014-06-30 12:53 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Finhouse S.A.
2014-06-30 11:24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Finhouse SA
2014-06-30 11:24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Finhouse SA
2014-06-26 11:32 Zawarcie istotnej umowy na dostawę systemu CRM
2014-06-26 11:32 Zawarcie istotnej umowy na dostawę systemu CRM
2014-06-26 08:53 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 13/2014
2014-06-26 08:53 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 13/2014
2014-06-26 08:45 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG.
2014-06-26 08:45 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG.
2014-06-02 13:11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
2014-06-02 13:11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A.
2014-06-02 11:41 Raport roczny Finhouse SA za 2013 rok
2014-06-02 11:41 Raport roczny Finhouse SA za 2013 rok

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm