pieniadz.pl

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

03-04-2013

Zarząd Kampa S.A. (wcześniej Financial Intermediaries Polska S.A.) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 r., w związku z zamknięciem emisji akcji serii F, złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. Zgodnie z treścią wspomnianego aktu notarialnego, w związku z objęciem 5.460.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden zł) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.460.00 zł, kapitał zakładowy Emitenta został dookreślony w statucie i wynosi 6.780.062 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy i sześćdziesiąt dwa złote).

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm