pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: FININT (FIP)

Pełna nazwa FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II 15 00-828 WARSZAWA
Telefon (22) 697-73-49
Prezes Roland Winter
Fax (22) 697-73-49
WWW www.fipsa.pl
E-mail zarzad@fipsa.pl

Komunikaty spółki: FININT (FIP)

2013-04-03 14:08 Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F
2013-03-28 22:18 Zawarcie umowy objęcia akcji serii F
2013-03-27 11:10 Zakup udziałów w spółce Kampa Polska sp. z o.o.
2013-03-26 17:09 Rejestracja zmiany nazwy Emitenta na KAMPA S.A.
2013-03-24 11:51 Nowy projekt inwestycyjny Emitenta
2013-03-22 23:12 Uzupełnienie raportu rocznego
2013-03-20 21:31 Raport roczny za 2012 rok
2013-03-06 10:35 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-02-19 13:50 Zmiany osób zarządzających Emitenta
2013-02-15 14:11 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2013-02-14 11:46 Uchwały podjęte na NWZA Spółki
2013-02-14 11:28 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2013-02-12 13:43 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA
2013-02-07 23:11 Raport okresowy za IV kwartał 2012
2013-02-06 14:25 Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA
2013-01-31 22:45 Rejestracja akcji serii E w KDPW
2013-01-31 22:39 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-07 23:38 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lutego 2013
2012-12-27 10:41 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-11-15 07:20 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-11-13 10:52 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza.
2012-11-05 09:52 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2012-10-11 15:06 Zakup akcji w spółce niepublicznej
2012-10-02 21:43 Zamknięcie emisji akcji serii E
2012-08-14 18:42 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-08-09 13:07 Formularz zapisu na akcje nowej emisji serii E
2012-08-08 12:45 Podpisanie umowy z PARP w ramach Działalnia 6.1
2012-07-24 15:14 Publikacja ogłoszenia w MSiG dotyczącego subskrypcji akcji serii E
2012-06-28 10:14 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2012-06-27 23:38 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26 czerwca 2012 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm