pieniadz.pl

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fluid S.A.

02-04-2015

Zarząd Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Sędziszowie, pod adresem: 28 – 340 Sędziszów, ul. Spółdzielcza 9.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia - stosownie do treści art. 402 3 pkt. 2) KSH.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm