pieniadz.pl

Zawiadomienie Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

30-03-2015

Zarząd spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.03.2015 r. wpłynęło zawiadomienie Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie.

Z w/zawiadomienia wynika, iż dniu 24.03.2015 r. podmiot bliski osoby obowiązanej ramach umowy cywilnoprawnej - umowy pożyczki zawartej poza rynkiem regulowanym dokonał zbycia 464 564 akcji Emitenta. Osoby obowiązane nie podały ceny transakcji ze względu na charakter stosunku prawnego wynikający z umowy pożyczki.

Podstawa Prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm