pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: GMK (GMK)

Komunikaty spółki: GMK (GMK)

2015-04-20 17:22 Otwarcie nowego oddziału Spółki
2015-03-31 10:20 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej
2015-03-31 10:20 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy o podwyższeniu linii kredytowej
2015-02-27 17:11 Przyjęcie rezygnacji Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta
2015-02-27 17:11 Przyjęcie rezygnacji Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta
2015-02-13 22:04 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. - skonsolidowany
2015-02-13 22:04 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. - skonsolidowany
2015-02-13 21:59 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. - jednostkowy
2015-02-13 21:59 Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. - jednostkowy
2015-02-13 21:57 Raport okresowy nr 4/2015
2015-02-13 21:57 Raport okresowy nr 4/2015
2015-02-13 21:57 Raport okresowy nr 4/2015
2015-02-13 21:57 Raport okresowy nr 4/2015
2015-02-13 21:55 Raport okresowy nr 3/2015
2015-02-13 21:55 Raport okresowy nr 3/2015
2015-01-23 18:27 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-23 18:27 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-08 17:10 Połączenie akcjonariusza Emitenta - spółki Spartan Capital S.A. ze spółką Setanta S.A.
2015-01-08 17:10 Połączenie akcjonariusza Emitenta - spółki Spartan Capital S.A. ze spółką Setanta S.A.
2014-12-02 17:46 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 r.
2014-12-02 17:46 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 r.
2014-11-25 15:21 Otwarcie nowego oddziału Spółki
2014-11-25 15:21 Otwarcie nowego oddziału Spółki
2014-11-14 15:06 Raport okresowy za III kwartał 2014 r. - skonsolidowany
2014-11-14 15:06 Raport okresowy za III kwartał 2014 r. - skonsolidowany
2014-11-14 15:04 Raport okresowy za III kwartał 2014 r. - jednostkowy
2014-11-14 15:04 Raport okresowy za III kwartał 2014 r. - jednostkowy
2014-11-06 14:06 Otwarcie nowego oddziału Spółki
2014-11-06 14:06 Otwarcie nowego oddziału Spółki
2014-10-14 19:04 Korekta raportu nr 32/2014 w sprawie zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm