pieniadz.pl

Raport Kwartalny za II kwartał 2012 roku - korekta

27-08-2012

Zarząd Letus Capital S.A. przekazuje w załączeniu korektę do raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Korekta raportu dotyczy uzupełnienia informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta oraz o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm