pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: GOODIDEA (GDI)

Komunikaty spółki: GOODIDEA (GDI)

2015-02-14 11:25 Raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2014/2015
2015-02-14 11:25 Raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2014/2015
2015-01-29 20:01 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Good Idea S.A. w dniu 30 grudnia 2014r. kontynuowanego 27 stycznia 2015r.
2015-01-29 20:01 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Good Idea S.A. w dniu 30 grudnia 2014r. kontynuowanego 27 stycznia 2015r.
2015-01-29 14:20 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA.
2015-01-29 14:20 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA.
2015-01-08 17:56 Raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 (uzupełnienie)
2015-01-08 17:56 Raport roczny za rok obrotowy 2013/2014 (uzupełnienie)
2014-12-30 22:32 Raport roczny za rok obrotowy 2013/2014
2014-12-30 22:32 Raport roczny za rok obrotowy 2013/2014
2014-12-08 10:05 CV Prezesa Zarządu Good Idea S.A.
2014-12-08 10:05 CV Prezesa Zarządu Good Idea S.A.
2014-12-04 20:58 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2014 r.
2014-12-04 20:58 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2014 r.
2014-12-03 15:31 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2014-12-03 15:31 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2014-12-03 15:28 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-12-03 15:28 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-11-14 18:15 Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-11-14 18:15 Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
2014-10-04 17:18 Harmonogram przekazywania raportów okresowych 2014/2015
2014-10-04 17:18 Harmonogram przekazywania raportów okresowych 2014/2015
2014-09-29 19:04 Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta (uzupełnienie)
2014-09-29 19:04 Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta (uzupełnienie)
2014-09-29 17:49 Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta
2014-09-29 17:49 Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta
2014-09-14 17:44 Raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014
2014-09-14 17:44 Raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014
2014-08-10 09:11 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 2013/2014
2014-08-10 09:11 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 2013/2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm