pieniadz.pl

Zawarcie istotnej umowy kredytowej na finansowanie nabycia Przedsiębiorstwa PNOS

30-03-2015

W dniu 30 marca 2015 roku pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach została zawarta umowa o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie nabycia Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy – Kodeks Cywilny, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna (Przedsiębiorstwo PNOS). Kwota kredytu wynosi 11.848.139,88 zł, kredyt został udzielony na okres do dnia 31.12.2024 r., oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR, powiększoną o marżę banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowią:

- hipoteki umowne łączne do kwoty 18 mln zł na nieruchomościach własnych Emitenta i nabywanych w ramach Przedsiębiorstwa PNOS, położonych w Lublinie oraz w miejscowości Duchnice;

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, o których mowa powyżej.

Warunkiem uruchomienia kredytu jest m.in. dostarczenie aktu notarialnego zakupu Przedsiębiorstwa PNOS. Kredyt w całości zostanie przeznaczony na zakup Przedsiębiorstwa PNOS.

W dniu 11 grudnia 2014 r. oferta Emitenta na zakup Przedsiębiorstwa PNOS została wybrana w przetargu ogłoszonym przez syndyka, zaoferowana przez HORTICO SA cena nabycia Przedsiębiorstwa PNOS wyniosła 13.065.487,00 zł. Zgodnie z warunkami przetargu, cena za Przedsiębiorstwo PNOS winna zostać zapłacona do dnia 11 kwietnia 2015 r. Od dnia 1 lipca 2014 r. Przedsiębiorstwo PNOS jest nieprzerwanie dzierżawione przez spółkę zależną Emitenta – Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm