pieniadz.pl

Emisja obligacji serii AZ1, AZ2, AZ3, AZ6, AZMS1 oraz AZMS2

03-04-2015

Zarząd i3D S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 03 kwietnia 2015 roku Spółka dokonała emisji oraz przydziału obligacji serii AZ1 w liczbie 10 sztuk, serii AZ2 w liczbie 4 sztuk, serii AZ3 w liczbie 10 sztuk, serii AZ6 w liczbie 25 sztuk, serii AZMS1 w liczbie 9 sztuk oraz serii AZMS2 w liczbie 10 sztuk o łącznej wartości nominalnej 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy).

Obligacje serii AZ1, AZ2, AZ3, AZ6, AZMS1 oraz AZMS2 są obligacjami niezdematerializowanymi, zwykłymi, imiennymi, zabezpieczonymi (zabezpieczenie stanowi cesja wierzytelności kontraktów handlowych Spółki oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową). Data wykupu serii AZ1 to 20 maj 2015 roku, serii AZ2 to 16 czerwiec 2015 roku, serii AZ3 to 31 lipiec 2015, serii AZ6 to 11 październik 2015, serii AZMS1 to 31 maja 2015 oraz serii AZMS2 to 30 czerwiec 2015 roku. Wartość nominalna jednej obligacji serii AZ oraz AZMS wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem emisji obligacji serii AZ oraz AZMS jest pozyskanie środków na kapitał obrotowy Spółki. Środki z emisji serii AZ oraz AZMS mogą zostać przeznaczone na spłatę emisji obligacji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji według ich wartości nominalnej wynosi: 1 945 000,00zł (słownie: milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,5497 +0,04%  +0,20gr
  • USD dolar 3,9083 +0,17%  +0,67gr
  • GBP funt 5,0121 +0,64%  +3,19gr
  • CHF frank 4,2160 +0,15%  +0,65gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm