pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IBCPOLSKA (IBC)

Komunikaty spółki: IBCPOLSKA (IBC)

2015-02-16 13:27 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
2015-02-16 13:27 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.
2015-01-20 12:38 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-20 12:38 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014-11-14 12:28 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014-11-14 12:28 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014-08-14 15:00 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
2014-08-14 15:00 Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r.
2014-07-01 13:54 Zarząd IBC Polska F&P S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.
2014-07-01 13:54 Zarząd IBC Polska F&P S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.
2014-06-04 15:22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-04 15:22 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-04 15:17 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-06-04 15:17 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-06-04 15:09 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-06-04 15:09 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-05-15 14:58 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014
2014-05-15 14:58 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014
2014-02-14 14:24 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013
2014-02-14 14:24 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013
2014-01-08 09:24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-08 09:24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2013-11-28 11:09 Zawarcie istotnej umowy
2013-11-28 11:09 Zawarcie istotnej umowy
2013-11-14 13:19 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013
2013-11-14 13:19 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013
2013-10-29 11:25 Zawarcie istotnej umowy
2013-10-29 11:25 Zawarcie istotnej umowy
2013-10-21 13:57 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2013-10-21 13:57 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm