pieniadz.pl

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela INDATA Software SA oraz wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu

03-04-2015

Zarząd INDATA Software SA informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 315/2015 w sprawie wykluczenia z dniem 8 kwietnia 2015 r. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G INDATA Software S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Dodatkowo Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki INDATA Software S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 7 kwietnia 2015 r (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

Dodatkowo Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił na podstawie uchwały nr 316/2015 dopuścić z dniem 8 kwietnia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INDATA Software S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii A,

2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B,

3) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

4) 37.230.837 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji serii D,

5) 3.418.800 (trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji serii E,

6) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii F,

7) 1.179.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii G.

Zgodnie natomiast z uchwałą nr 317/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 8 kwietnia 2015 r. wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostaną następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INDATA SOFTWARE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTROMD00010”:

a) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii A,

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B,

c) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

d) 37.230.837 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji serii D,

e) 3.418.800 (trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset) akcji serii E,

f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii F,

g) 1.179.000 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii G;

Powyższa akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „INDATA” i oznaczeniem „IDT”.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-08

+ więcej
  • EUR euro 4,4739 +0,06%  +0,29gr
  • USD dolar 3,9666 -0,06%  -0,23gr
  • GBP funt 4,9699 +0,41%  +2,03gr
  • CHF frank 4,2121 +0,22%  +0,94gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm