pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: INDATA (IDT)

Komunikaty spółki: INDATA (IDT)

2015-04-03 20:55 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela INDATA Software SA oraz wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu
2015-04-03 20:55 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela INDATA Software SA oraz wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu
2015-04-01 07:29 Druga korekta Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r. nr. 7/2015
2015-04-01 07:29 Druga korekta Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r. nr. 7/2015
2015-04-01 07:26 Korekta Raportu Kwartalnego za trzeci kwartał 2014 r. nr. 60/2014
2015-04-01 07:26 Korekta Raportu Kwartalnego za trzeci kwartał 2014 r. nr. 60/2014
2015-04-01 07:22 Druga korekta Raportu Kwartalnego za drugi kwartał 2014 r. nr. 53/2014
2015-04-01 07:22 Druga korekta Raportu Kwartalnego za drugi kwartał 2014 r. nr. 53/2014
2015-03-06 11:19 Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
2015-03-06 11:19 Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
2015-03-04 14:37 INDATA Software SA – zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2015-03-04 14:37 INDATA Software SA – zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2015-02-23 17:31 Symulacje kwartalnych przychodów Grupy w podziale na segmenty działalności w 2014 roku
2015-02-23 17:31 Symulacje kwartalnych przychodów Grupy w podziale na segmenty działalności w 2014 roku
2015-02-23 17:26 Korekta Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r. nr. 5/2015
2015-02-23 17:26 Korekta Raportu Kwartalnego za czwarty kwartał 2014 r. nr. 5/2015
2015-02-16 08:20 REALIZACJA PROGNOZ PRO FORMA i INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA ZA ROK 2014
2015-02-16 08:20 REALIZACJA PROGNOZ PRO FORMA i INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA ZA ROK 2014
2015-02-16 08:08 Raport za IV kwartał 2014 r.
2015-02-16 08:08 Raport za IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 19:20 INDATA Software S.A. zobowiązanie lock-up na akcjach
2015-02-13 19:20 INDATA Software S.A. zobowiązanie lock-up na akcjach
2015-01-20 13:35 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D, E, F i G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2015-01-20 13:35 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D, E, F i G w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2015-01-19 16:39 Wprowadzenie akcji serii D, E, F i G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2015-01-19 16:39 Wprowadzenie akcji serii D, E, F i G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2015-01-09 09:54 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2015-01-09 09:54 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-12-22 18:30 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii D, E, F i G
2014-12-22 18:30 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii D, E, F i G

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm