pieniadz.pl

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

18-12-2014

Zarząd InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o zabezpieczeniu majątku Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Tomasza Nogi.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm