pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: INWESTPL (INW)

Pełna nazwa INWESTYCJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NABYCIŃSKA 19/413 50-986 WROCŁAW
Telefon (71) 788-29-90
Prezes Grzegorz Czapla
Fax (71) 788-29-90
WWW www.inwestycje.pl
E-mail office@inwestycje.pl

Komunikaty spółki: INWESTPL (INW)

2015-02-16 13:56 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-02-16 13:56 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-01-12 16:30 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-12 16:30 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
2014-11-14 20:05 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-14 20:05 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-08-14 20:15 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-08-14 20:15 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-07-01 20:48 Zmiany w organach zarządczych i nadzorujących Emitenta
2014-07-01 20:48 Zmiany w organach zarządczych i nadzorujących Emitenta
2014-06-30 19:08 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.
2014-06-30 19:08 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.
2014-06-17 20:22 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-06-17 20:22 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-06-04 15:16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku
2014-06-04 15:16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku
2014-06-02 15:58 Zmiana daty przekazania raportu rocznego Inwestycje.pl S.A. za 2013 r.
2014-06-02 15:58 Zmiana daty przekazania raportu rocznego Inwestycje.pl S.A. za 2013 r.
2014-05-14 21:55 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-14 21:55 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-08 21:56 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2014-05-08 21:56 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2014-04-23 19:45 Zbycie akcji spółki powiązanej
2014-04-23 19:45 Zbycie akcji spółki powiązanej
2014-04-22 16:12 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
2014-04-22 16:12 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
2014-02-14 20:54 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-02-14 20:54 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-01-17 11:01 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-17 11:01 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm