pieniadz.pl

Podsumowanie subskrypcji akcji serii E

14-02-2013

Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. (dawniej "Leśne Runo" S.A.) ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 października 2012 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji: 23 stycznia 2013 r.,

data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2013 r.,

2) Data przydziału akcji:

11 luty 2013 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

do 720.000 akcji serii E

4) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych:

42,5393%

5) Liczba akcji które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

720 000 akcji serii E

6) Cena po jakiej akcje zostały obejmowane:

1,00 (słownie: jeden) zł za 1 akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 68 inwestorów w ramach zapisów podstawowych

- 12 inwestorów w ramach zapisów dodatkowych

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 68 inwestorów w ramach zapisów podstawowych

- 12 inwestorów w ramach zapisów dodatkowych

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w subskrypcji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 24.504,76 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.004,76 zł netto,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł netto,

- koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 500,00 zł netto,

- koszty promocji oferty: 0 zł netto.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-09

+ więcej
  • EUR euro 4,4738  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 3,9486 -0,45%  -1,80gr
  • GBP funt 4,9914 +0,43%  +2,15gr
  • CHF frank 4,2081 -0,09%  -0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm