pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: LESNERUNO (LES)

Komunikaty spółki: LESNERUNO (LES)

2013-02-14 18:02 Raport kwartalny Spółki Mr Kuchar S.A. za IV kwartał 2012 roku
2013-02-14 16:23 Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
2013-02-11 19:18 Przydział Akcji Serii E
2013-02-11 17:54 Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia Emitenta
2013-02-05 17:11 Odwołanie ze stanowiska Członka Zarządu Mr Kuchar S.A.
2013-02-05 17:06 Odwołanie ze stanowiska Członka Zarządu Mr Kuchar S.A.
2013-01-23 17:16 Rejestracja zmian w Statucie
2013-01-23 17:01 Rejestracja zmian w KRS - m.in. zmiana nazwy i adresu Spółki
2013-01-23 16:39 Podpisanie porozumienia o zakończeniu trwania umowy najmu lokalu gastronomicznego w miejscowości Zamość St.
2013-01-23 16:36 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
2013-01-21 15:20 Wyznaczenie dni notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
2013-01-18 15:47 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect
2013-01-18 15:44 Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect
2013-01-15 15:25 Zmiana harmonogramu subskrypcji akcji serii E
2013-01-10 16:36 Podpisanie umowy zaciągnięcia pożyczki pieniężnej
2013-01-02 13:45 Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
2012-12-21 18:31 Korekta raportu nr 41/2012 dotyczącego złożenie wniosku o wprowadzenie do ASO praw poboru akcji serii E.
2012-12-21 17:41 Złożenie ogłoszenia do MSiG w związku z ofertą Akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
2012-12-21 17:36 Złożenie wniosku o wprowadzenie do ASO praw poboru akcji serii E.
2012-11-30 17:11 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-11-30 17:10 Wypowiedzenie umowy świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy
2012-11-14 17:54 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012-11-13 17:39 Powołanie Członka Zarządu
2012-11-13 17:38 Powołanie Prezesa Zarządu
2012-11-13 17:33 Odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Pawła Jachowskiego i powołanie na stanowisko Członka Zarządu Leśne Runo S.A.
2012-11-13 12:13 Zarząd Spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 841/12 z dnia 12 listopada 2012 r.
2012-11-07 19:58 Informacja o wyborze biegłego rewidenta
2012-10-29 17:00 Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki Leśne Runo w dniu 29.10.2012 roku
2012-10-08 19:10 Zmiana porządku obrad na NWZA w dniu 29 października 2012 roku
2012-09-27 19:07 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm