pieniadz.pl

Zmiana biegłego rewidenta

27-03-2015

Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) powziął w dniu dzisiejszym informację, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 marca 2015r., uchwałą nr 1/03/2015 uchyliła uchwałę własną nr 1/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/03/2015 z dnia 24 marca 2015r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Concept Liberty Group S.A. oraz skonsolidowanego badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Podmiotem uprawnionym została wybrana Justyna Torchała Biegły Rewident ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3127.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm