pieniadz.pl

Raport Roczny Logzact S.A. za 2014 rok

27-03-2015

Zarząd Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki za rok 2014 wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Finansowe Logzact S.A. za 2014 rok.

Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

Załącznik nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm