pieniadz.pl

Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki Mabion S.A.

08-04-2013

W związku z planowym przeniesieniem notowań akcji Mabion S.A.("Spółka") na rynek regulowany Zarząd Spółki podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii J Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Zapisy od inwestorów przyjmowano w dniach od 15 do 21 marca 2013 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji nastąpił w dniu 25 marca 2013 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji było 2.600.000 akcji serii J

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie nastąpiła redukcja w stosunku do żadnej z transz.

5) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie inwestorom przydzielono 2.600.000 akcji, w tym:

(i) 264.417 akcji przydzielono inwestorom w Transzy Detalicznej oraz

(ii) 2.335.583 akcje zostały przydzielone inwestorom w ramach Transzy Instytucjonalnej.

6) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie 15,00 zł za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Łącznie w ramach Oferty zapisało się 248 inwestorów w tym:

(i) 215 inwestorów w Transzy Detalicznej oraz

(ii) 33 inwestorów w Transzy Instytucjonalnej.

8) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Łącznie w ramach Oferty akcje Spółki przydzielono 248 inwestorom w tym:

(i) 215 inwestorom w Transzy Detalicznej oraz

(ii) 33 inwestorom w Transzy Instytucjonalnej.

9) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Subskrypcja akcji serii J nie była objęta subemisją.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją wyniosły 1.676.800 zł, w tym:

(i) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 1.267.500 zł,

(ii) koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

(iii) sporządzenie prospektu emisyjnego i koszty doradztwa 254.000 zł,

(iv) promocja i pozostałe koszty 155.300 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z art. 36 ust 2b Ustawy o rachunkowości, rozliczenie kosztów emisji akcji serii J w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej" w ramach kapitałów zapasowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-08

+ więcej
  • EUR euro 4,4739 +0,06%  +0,29gr
  • USD dolar 3,9666 -0,06%  -0,23gr
  • GBP funt 4,9699 +0,41%  +2,03gr
  • CHF frank 4,2121 +0,22%  +0,94gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm